TaxPol
Napisz wiadomość Mapa witryny
Oddaj sprawy księgowo-podatkowe w nasze ręce
Ty skup się na prowadzeniu firmy
Start
O nas
Oferta
Certyfikaty
Do pobrania
Aktualności
SPECJALNA OFERTA
Kontakt
Aktualność "Nowe deklaracje złożymy bez podpisu elektronicznego"
Nowe deklaracje złożymy bez podpisu elektronicznego
 
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmianiającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
W 2014 r. do administracji podatkowej wpłynęło 5 mln deklaracji PIT bez podpisu kwalifikowanego, co oznacza ok. 30 proc. przyrost liczby deklaracji w porównaniu z rokiem 2013.
Dlatego też resort finansów planuje rozszerzenie wykazu deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wśród deklaracji znalazły się:
1) składane przez podatników podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatników
podatku od spadków i darowizn:
a) informację o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),
b) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3),
c) informację o pozostałych podatnikach (SD-3/A),
d) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2),
2) składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
b) deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
c) informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz
o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
d) informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
(PIT-11),
e) informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne
niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
f) informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do
dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
g) roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym (PIT-40).
Deklaracje te będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
 
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 października 2014 roku

DATA PUBLIKACJI: 2014-11-06 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Biuro Doradztwa Podatkowego
ul. Braci Wagów 1
02-791 Warszawa
tel. 22 649 69 17
ukozieradzka@wp.pl
krzysztof.stefanski@biuropodatkowe-wawa.pl
Doradca Podatkowy Doradca Podatkowy
> Na górę > Polityka prywatności
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia